Беше изградена плочата на 5-ти етаж на сграда Park Homes